Jednorázový nákup licencií

Licenčné riešenia umožňujúce zákazníkom jednorázový nákup licencií pre produkty spoločnosti Microsoft je predstavované multilicenčnými zmluvami Microsoft Open License a Microsoft Select. Ide o varianty nákupu licencií určené pre firemných zákazníkov, ktorí hodlajú zakúpiť licencie do trvalého užívania s voliteľnou možnosťou nákupu Software Assurance.

 

Nákup licencií na splátky

Rozložené financovanie pri nákupe licencií prináša firemným zákazníkom možnosť optimalizovania investícií do nákupu licencií pre produkty spoločnosti Microsoft. Rozdelenie splátok za licencie do troch pravidelných ročných poplatkov zahŕňajúcich automaticky aj Software Assurance znamená výhodu dlhodobo predvídateľných investícií do nákupu softvérových licencií.

 

Nákup formou prenájmu licencií

V prípade potreby štandardizácie používaného softvérového vybavenia a požiadavky na rozložené financovanie nákupu licencií ponúkajú firemným zákazníkom prenájmové multilicenčné zmluvy celý rad výhod, ako je napr. flexibilita, schopnosť pružne reagovať na nárast či pokles počtu firemných počítačov, dlhodobo predvídateľné platby za licencie zahŕňajúce automaticky aj Software Assurance a zohľadnenie predchádzajúcich investícií do nákupu licencií.

 

Nákup licencií s novým počítačom

Nadobudnutie licencií pre produkty spoločnosti Microsoft spolu s nákupom nového počítača predstavuje pre všetky typy zákazníkov jednoduchý variant nákupu licencií dostupných za zvýhodnenú cenu. Ide o ideálny spôsob nákupu licencií operačných systémov Windows, možné je však pri nákupe nového počítača nadobudnúť aj licenciu na balík aplikácií Microsoft Office, Windows Server alebo Small Business Server, vynikajúce riešenie pre malé a stredne veľké firmy.

 

Nákup licencií v krabicovom balení

Pri nadobúdaní malého objemu nákupu nových licencií alebo licencií typu upgrade je možné pre domácich používateľov či malé firmy odporučiť nákup licencií v krabicovom balení. Tento spôsob nákupu licencií je pre malé firmy vhodný taktiež v prípade nákupu licencií Microsoft Office pre účely legalizácie.