V prípade potreby štandardizácie používaného softvérového vybavenia a požiadavky na rozložené financovanie nákupu licencií ponúkajú firemným zákazníkom prenájmové multilicenčné zmluvy celý rad výhod, ako je napr. flexibilita, schopnosť pružne reagovať na nárast či pokles počtu firemných počítačov, dlhodobo predvídateľné platby za licencie zahŕňajúce automaticky aj Software Assurance a zohľadnenie predchádzajúcich investícií do nákupu licencií.
 
  • V prípade potreby štandardizácie používaného softvérového vybavenia a požiadavky na rozložené financovanie nákupu licencií ponúkajú firemným zákazníkom prenájmové multilicenčné zmluvy celý rad výhod, ako je napr. flexibilita, schopnosť pružne reagovať na nárast či pokles počtu firemných počítačov, dlhodobo predvídateľné platby za licencie zahŕňajúce automaticky aj Software Assurance a zohľadnenie predchádzajúcich investícií do nákupu licencií.
  • Multilicenčná zmluva Enterprise Agreement Subscription prináša firemným zákazníkom s viac než 250 počítačmi licenčné riešenie nákupu dočasných licencií vo forme prenájmu s možnosťou ich následného odkúpenia.