Firemní zákazníci zo segmentu malých a stredne veľkých organizácií môžu pre nákup licencií vyberať zo širokej ponuky licenčných riešení pokrývajúcich všetky potreby tohto typu firiem. Licenčné riešenia určené pre malé a stredne veľké firmy sa vyznačujú jednoduchosťou, možnosťou nákupu licencií v kombinácii so Software Assurance, flexibilitou aj dlhodobou predvídateľnosťou investícií. 
 
  • Firemní zákazníci môžu s nákupom nového počítača zakúpiť aj vybrané, cenovo zvýhodnené licencie operačného systému Windows, balíkov aplikácií Microsoft Office, prípadne niektoré serverové licencie. Do 90 dní od nákupu OEM licencií k nim môžu firemní zákazníci v rámci svojich multilicenčných programov dokúpiť Software Assurance a získať tak niektoré rozšírené užívacie práva.
  • Firemní zákazníci môžu využiť pre nákup licencií multilicenčný program Microsoft Open License. Ide o riešenie vhodné pre menšie a stredne veľké objemy nákupu licencií vyznačujúce sa jednorázovou platbou za licencie v okamihu nákupu a voliteľnou možnosťou nákupu licencií v kombinácii so Software Assurance.
  • Rozložené financovanie pri nákupe licencií prináša firemným zákazníkom možnosť optimalizovania investícií do nákupu licencií pre produkty spoločnosti Microsoft. Rozdelenie splátok za licencie do troch pravidelných ročných poplatkov zahŕňajúcich automaticky aj Software Assurance znamená výhodu dlhodobo predvídateľných investícií do nákupu softvérových licencií.
Multilicenčné zmluvy Microsoft Open Value sú riešením nákupu licencií navrhnutým pre firemných zákazníkov, ktorí vyžadujú jednoduchosť, flexibilitu rozhodovania, možnosť pružného reagovania na rast firmy a predovšetkým rozloženie platieb za licencie do troch ročných poplatkov.