Trvalé licencie

Trvalé licencie produktov Microsoft vás opravňujú „doživotne“ užívať príslušný produkt, a to vo verzii, ktorá bola aktuálna v okamžiku zakúpenia licencie.

Netrvalé licencie

Netrvalé licencie produktov Microsoft vás oprávňujú užívať príslušný produkt, po dobu platnosti vybranej multilicenčnej zmluvy, a to vo verzii, pre ktorú sa sami rozhodnete. Môžeme ich tiež chápať ako prenájom licencií.

Bezplatné produkty

Bezplatne poskytovaná platforma pre komunikáciu a spoluprácu – ideálne pre školy na komunikáciu učiteľa so žiakom či profesorom so študentom. Poskytuje širokú paletu aplikácií a služieb, ako je e‐mail, on‐line úložný priestor, kalendár, možnosť zdieľania dokumentov, blog, video konferencie, mobilné pripojenie, spoluprácu na diaľku, okamžité správy a podobne. Učiteľ môže moderovať pre študentov online diskusie, cvičenia a skupinové úlohy kedykoľvek a kdekoľvek.

Nákup operačného systému

Operačný systém v plnej verzii môžu akademickí rovnako ako aj všetci ostatní komerční zákazníci získať iba dvoma spôsobmi.