Informačné a komunikačné technológií sa stali prirodzenou súčasťou sveta žiakov a študentov. Ich výhodu, hlavne interaktivita, multimediálny charakter a rôznorodosť komunikačných kanálov čoraz viac využívajú aj učitelia pri dosahovaní svojich pedagogických zámerov. Poslaním učiteľa je organizovať činnosti žiakov v triede tak, aby sa čo najviac zvýšili ich šance kvalitne sa učiť. Tu sa dá využiť potenciál sociálnych sietí, kde žiaci majú možnosť spolupracovať v malých skupinách.

Spoločnosť Microsoft si uvedomuje nutnosť poskytnúť žiakom a študentom platformu pre komunikáciu a spoluprácu, a to na rovnakom softvéri aký budú používať neskôr v zamestnaní.

Microsoft Live@edu je bezplatne poskytovaná platforma pre komunikáciu a spoluprácu. Poskytuje širokú paletu aplikácií a služieb, ako je e-mail, on-line úložný priestor, kalendár, možnosť zdieľania dokumentov, blog, video konferencie, mobilné pripojenie, spoluprácu na diaľku, okamžité správy a podobne. Učiteľ môže moderovať pre študentov on-line diskusie, cvičenia a skupinové úlohy kedykoľvek a kdekoľvek.

Windows Live sú bezplatné internetové služby a aplikácie, ktoré vám pomôžu zjednodušiť prácu, zefektívniť vyhľadávanie informácií, zabezpečiť jednoduchý kontakt s priateľmi, pracovať s dokumentmi Office priamo na webe a veľa iného. Služby Windows Live sú určené pre každého, bez ohľadu na vek alebo počítačové znalosti. Je to výborná vstupná brán do sveta moderných informačných technológií a nebojíme sa zdôrazniť, že i do sveta najnovšieho hitu IT, do cloud computingu.

 

Windows Live Hotmail

 LiveHotmail

Buďte v kontakte pomocou webovej e-mailovej služby

http://hotmail.live.com

Windows Live Kontakty

 LiveKontakty

Zlúčte si kontakty všetkých služieb Windows Live

http://people.live.com

Windows Live Fotografie

 LiveFotografie

Vaše fotografie na webe

http://photos.live.com

Windows Live SkyDrive

 LiveSkyDrive

Váš on-line ukladací priestor

http://skydrive.live.com

Windows Live Office

 LiveOffice

Práca s dokumentmi Office na webe

http://office.live.com

Windows Live Kalendár

 LiveKalendar

Poznačte si svoje aktivity

http://calendar.live.com

Windows Live Zariadenia

 LiveZariadenia

Synchronizácia dokumentov, fotografií a súborov medzi PC a ostatnými zariadeniami

http://devices.live.com

Windows Live Skupiny

 LiveSkupiny

Spolupracujte s rodinou, kolegami, spolužiakmi

http://groups.live.com

Windows Live Profil

 LiveProfile

Zdieľajte on-line informácie o sebe

http://profile.live.com

Windows Live Mobil

 LiveMobil

Lokality pre mobilné zariadenia

http://mobile.Iive.com