Microsoft Office 365

Office 365 je riešenie pre firmy, ktoré chcú využívať benefity najnovších Microsoft produktov a technológií bez nutnosti veľkých počiatočných investícií. Office 365 je hostovaná platforma, ktorá v sebe skrýva najmodernejšie technológie z dielne Microsoftu, dostupné online odkiaľkoľvek.


Firemnú infraštruktúru tak už nie je potreba zásobovať drahým serverovým hardvérom, ktorý navyše vyžaduje dohľad a údržbu. Office 365 je prevádzkovaný v niekoľkých navzájom zameniteľných datacentrách, vďaka čomu Microsoft garantuje vysokú (99,9%) dostupnosť služby. Samozrejmosťou je vysoký stupeň bezpečnosti celého riešenia a užitočná je aj technická podpora Microsoftu.
Dôležitým aspektom je tiež to, že Office 365 je už hotové riešenie, ktoré po krátkej úvodnej konfigurácii umožňuje okamžité použitie a prístup odkiaľkoľvek. Na stolnom PC či notebooku možno využiť priame napojenie z kancelárskeho balíka Microsoft Office, prípadne použiť webový prehliadač a k dokumentom pristupovať pomocou Office Web Apps. Majitelia chytrých telefónov s podporou technológie ActiveSync sa môžu bez problémov pripojiť k poštovému serveru a pracovať s poštou, kalendárom a kontaktmi, šťastnejší majitelia telefónov s OS Windows Phone 7 sa priamo pripoja aj ku knižnici dokumentov SharePoint a pripravená je aj podpora pre komunikátory BlackBerry. Nie je teda nutné zložito sprevádzkovať a nastavovať vlastnú infraštruktúru vrátane firewallov.
 

Z čoho sa Office 365 skladá?

V rámci Office 365 sú k dispozícii nasledujúce technológie:

 • Microsoft Exchange Online - hostovaná obdoba obľúbeného a výkonného e-mail a groupware servera Microsoft Exchange 2010. Rovnako ako v dedikovanej verzii, aj hostovaný Exchange umožňuje plnohodnotné spracovanie e-mailov, kalendára a kontaktov so zabudovanou antivírusovou ochranou. Prístup k mailboxu (štandardne o veľkosti 25 GB pre každého užívateľa) je možný v podstate odkiaľkoľvek, k dispozícii je pripojenie z PC pomocou klienta Outlook, webového rozhrania a taktiež z mobilného telefónu podporujúceho ActiveSync.
 • Microsoft SharePoint Online - riešenie pre inteligentné ukladanie firemných dokumentov a prácu s nimi. Vďaka SharePointu je možné efektívne spolupracovať s kolegami, partnermi či zákazníkmi a dosahovať tak lepšie výsledky v kratšom čas. Rovnako ako u Exchange, aj k SharePointu možno pristupovať priamo z aplikácií Office, pomocou webového rozhrania, prípadne pomocou mobilného telefónu (priamy prístup ku SharePointu umožňuje Windows Phone 7).
 • Microsoft Lync Online - umožňuje firmám využívať najnovšie možnosti digitálnej komunikácie vrátane instant messagingu pre rýchlu textovú komunikáciu online, audio a video hovory medzi jednotlivými účastníkmi, audio a video konferencie, zisťovanie dostupnosti jednotlivých účastníkov (dostupný, na schôdzke atp.), zdieľanie pracovnej plochy a ďalšie možnosti spojené s komunikáciou v rámci firmy i mimo nej.
 • Microsoft Office Professional Plus - pri využití prémiové služby Office 365 je k dispozícii aj kompletný balík kancelárskeho balíka Office Professional Plus, ktorý umožňuje priamy prístup k službám opísaným vyššie a tiež ponúka balík Office Web Apps, vďaka ktorej užívateľ môže pracovať s dokumentmi aj pomocou webového prehliadača na akomkoľvek počítači.
 • Webový portál - súčasťou ponuky Office 365 je aj priestor pre vytvorenie webového portálu firmy vrátane nástrojov a šablón pre tvorbu webových stránok. Webové portály možno zriaďovať ako pre externú prezentáciu firmy, tak pre interné tímy a takisto do nich možno integrovať dáta s Exchange a SharePointu.
 • Nástroje pre riadenie a správu - umožňujúci konfiguráciu vyššie zmieňovaných technológií a celkovú správu Office 365, u variantov pre stredné a veľké firmy s možnosťou doplnenia o služby Active Directory.

 

Ako sa dá Office 365 použiť?

Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, Office 365 ponúka kompletné pokrytie firemných potrieb:
 • Prezentácia firmy partnerom a zákazníkom - firma si môže vytvoriť vlastnú webovú stránku, jednoducho a rýchlo vďaka predpripraveným šablónam a nástrojom. Web môže mať vlastnú firemnú doménu a tiež môže obsahovať údaje z portálu SharePoint a ďalších zdrojov, vďaka čomu je možné jednoducho sprevádzkovať napríklad online obchod či zákaznícky portál.
 • Kompletné riešenie pre vnútrofiremnú komunikáciu - základom je tu služba Exchange online, riešiaca prístup k e-mailom, kontaktom a kalendárom. Exchange Online podstatne vylepšuje tímovú spoluprácu vďaka veľmi silným nástrojom pre zdieľanie kalendárov a kontaktov, plánovanie schôdzok, takmer neobmedzenej kapacite mailových schránok, automatickému archivovanie, silnému zabezpečenia (vrátane zabezpečenia mobilných zariadení) a mnohým ďalším možnostiam uľahčujúcim spoluprácu. Nadstavbou pre Exchange Online je Lync Online, ktorý k už vymenovaným prednostiam pridáva možnosť online sledovania prezencie firemných zamestnancov, textové konverzácie v reálnom čase, audio a video hovory vrátane možnosti vytvárania virtuálnych pracovných stretnutí a konferencií.
 • Pokročilé spracovanie firemných dokumentov - SharePoint Online slúži ako centrálne úložisko firemných dokumentov, nad ktorými umožňuje spoluprácu jednotlivých tímov v reálnom čase (viac pracovníkov môže naraz editovať rovnaký dokument), verziovanie dokumentov, možnosť práce s dokumentmi off-line (ako na PC, tak na mobilnom zariadení) a mnoho ďalších pokročilých funkcií pre prácu s dokumentmi. Možné je tiež spracovanie obehu dokumentov vo firme a nastavenie firemných pravidiel pre prácu s dokumentmi (napríklad pri tvorbe faktúry je táto automaticky zaslaná vedúcemu na schválenie a potom ekonomickému oddeleniu na spracovanie).

Aké sú požiadavky na klientské počítače?

Pre použitie Offce 365 na klientskych počítačoch sú kladené nasledujúce nároky:

Operačný systém:
 • Windows XP SP3
 • Windows Vista SP2
 • Windows 7
 • Mac OS X, 10.5 (Leopard), 10.6. (Snow Leopard)

Internetový prehliadač:
 • Internet Explorer 7 a vyšší
 • Mozilla Firefox 3 a vyššia
 • Apple Safari 4 a vyšší

Kancelársky balík Office:
 • Office 2007 SP2 a vyššia
 • Office 2010
 • Office 2008 pre Mac a Entourage 2008 Web Edition
 • Office 2011 pre Mac a Outlook 2011 pre Mac
 • Lync 2010
 • Communicator pre Mac
 
Ďalšie požiadavky:
 • . NET Framework 2.0 a vyššej