Microsoft Windows Azure

Windows Azure™ je operačný systém pre služby typu „cloud computing“, ktorý slúži ako prostredie pre vývoj, hostovanie a správu služieb na platforme Windows Azure. Systém Windows Azure poskytuje vývojárom a IT odborníkom na vyžiadanie výpočtovú a úložnú kapacitu, ktorá umožňuje hostovať, škálovať a spravovať webové aplikácie na Internete prostredníctvom dátových centier spoločnosti Microsoft®.


Windows Azure je flexibilná platforma – podporuje celú sadu jazykov a môžete ju integrovať s existujúcimi systémami hostovanými interne v firme. Pri vývoji aplikácií a služieb na platforme Windows Azure môžu vývojári vychádzať z existujúcich znalostí produktu Microsoft Visual Studio. Windows Azure podporuje najrozšírenejšie štandardy a protokoly ako SOAP, REST, XML alebo PHP.

 

 

Windows Azure umožňuje:

 • Prevádzkovať štandardizované procesy v cloude.
 • Vyvíjať, upravovať a distribuovať škálovatelné aplikácie s minimálnymi nárokmi na interné prostriedky.
 • Využívať úložiško s obrovskou kapacitou a vykonávať dávkové spracovanie alebo náročné a rozsiahle výpočty.
 • Rýchlo a nízkonákladovo vytvárať, testovať, ladiť a distribuovať webové služby.

Výhody platformy Windows Azure

 • Svoj nápad uvediete na trh rýchlejšie, a pritom platíte iba za to, čo používate.
 • Znížite nároky na miesto v budovách a rozšírite kapacitu interných výpočtových prostriedkov.
 • Znížite nároky na správu IT.
 • Budete môcť rýchlejšie reagovať na obchodné potreby a požiadavky zákazníkov.
 • Môžete si zvoliť medzi interným alebo externým modelom nasadenia podľa toho, ktorý vám lepšie bude vyhovovať.
 • IT prostriedky budú škálovateľné presne podľa vašich potrieb.
 • Výpočtové prostriedky môžete zaktívniť na dobu, počas ktorej budú potrebné.
 • Výraznú časť správy preberie za vás dátové centrum.
 • Nemusíte sa zaoberať správou hardvéru.
 • Pri vývoji cloud aplikácií využijete existujúce znalosti a zručnosti.
 • Prostredie pre vývojárov a IT odborníkov je konzistentné s interným aj cloudovým prostredím.

Funkcie platformy Windows Azure

 • Výpočty
  • Možnosť spúšťať webové aplikácie používajúce technológie Microsoft ASP.NET (alebo kód .NET priamo), Java, PHP v cloude.
  • Prostredie pre hostovanie služieb, ktorého súčasťou sú IIS 7 a Microsoft .NET Framework 3.5 SP1/4.0.
  • Zabezpečenie podporené flexibilnými zásadami CAS (Code Access Security).
  • Webový portál, ktorý uľahčuje a urýchľuje nasadenie, škálovanie a upgrade vašich služieb.
  • Podpora technológie FastCGI umožňuje zákazníkom nasadiť a prevádzkovať webové aplikácie, ktoré boli napísané v programovacích jazykoch od iných dodávateľov ako spoločnosť Microsoft (napr. PHP).
  • Možnosť vystaviť v cloude webové služby pre externé aj interné aplikácie rozhraním WCF (Windows Communication Foundation).
  • Možnosť volať v cloude v aplikáciach aj metódy z natívnych knižníc DLL.
 • Jednoduché ukladanie dát
  • Tabuľky, fronty aj objekty typu blob sú hostované v prostredí cloud, teda blízko od miesta, kde prebiehajú vaše výpočty.
  • Bezpečnosť dát je zaistená vďaka overovaniu prístupu a replikácii.
  • Jednoduché rozhrania REST poskytujú nenáročný prístup k dátam a sú k dispozícii vzdialene aj zvnútra dátového centra.
 • Nástroje pre vývoj