Serverové produkty

Posledný balík Service Pack

Dátum všeobecnej dostupnosti

Ukončenie bežnej podpory

Ukončenie rozšírenej podpory

Exchange Server 2003

Service Pack 2

28.9.2003

14.4.2009

8.4.2014

Exchange Server 2007

Service Pack 3

8.3.2007

10.4.2012

11.4.2017

Exchange Server 2010

Service Pack 2

28.11.2011

13.1.2015

14.1.2020

Office Communications Server 2007 R2

 

19.3.2009

8.1.2013

9.1.2018

Lync Server 2010

 

25.1.2011

12.4.2016

13.4.2021

SharePoint Server 2010

Service Pack 1

15.6.2010

13.10.2015

13.10.2020

SQL Server 2000

Service Pack 4

30.11.2000

8.4.2008

9.4.2013

SQL Server 2005

Service Pack 4

14.1.2006

12.4.2011

12.4.2016

SQL Server 2008

Service Pack 3

6.11.2008

14.1.2014

8.1.2019

SQL Server 2008 R2

Service Pack 1

20.7.2010

14.1.2014

8.1.2019

System Center Configuration Manager 2007

Service Pack 2

29.11.2007

8.1.2013

9.1.2018

System Center Configuration Manager 2007 R2

 

29.11.2008

8.1.2013

9.1.2018

System Center Configuration Manager 2007 R3

 

19.12.2010

8.1.2013

9.1.2018

System Center Data Protection Manager 2007

Service Pack 1

15.12.2007

8.1.2013

9.1.2018

System Center Data Protection Manager 2010

 

15.7.2010

13.10.2015

13.10.2020

System Center Essentials 2007

Service Pack 1

9.10.2007

9.10.2012

10.10.2017

System Center Operations Manager 2007

Service Pack 1

23.6.2007

10.7.2012

11.7.2017

System Center Operations Manager 2007 R2

 

20.8.2009

10.7.2012

11.7.2017

System Center Service Manager 2010

 

29.6.2010

14.7.2015

8.9.2020

System Center Virtual Machine Manager 2007

 

29.11.2007

8.1.2013

9.1.2018

System Center Virtual Machine Manager 2008

 

29.1.2009

8.4.2014

9.4.2019

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2

 

22.11.2009

13.1.2015

14.1.2020

Windows Multipoint Server 2011

 

12.5.2011

12.7.2016

13.7.2021

Windows Server 2003

Service Pack 2

28.5.2003

13.7.2010

14.7.2015

Windows Server 2003 R2

Service Pack 2

5.3.2006

13.7.2010

14.7.2015

Windows Server 2008

Service Pack 2

6.5.2008

9.7.2013

10.7.2018

Windows Server 2008 R2

Service Pack 1

22.10.2009

9.7.2013

10.7.2018

Windows Small Business Server 2003

Service Pack 1

16.12.2003

* Poznámka

* Poznámka

Windows Small Business Server 2003 R2

 

1.9.2006

* Poznámka

* Poznámka

Windows Small Business Server 2008

 

21.11.2008

* Poznámka

* Poznámka

Windows Small Business Server 2011

 

9.3.2011

* Poznámka

* Poznámka

 

* Dátum technickej podpory pre balík Small Business Server určujú jednotlivé životné cykly technickej podpory pre produkty jeho súčastí. Obdobie, počas ktorého vám bude poskytovaná technická podpora, určíte vyhľadaním informácií o jednotlivých produktoch.