Operačné systémy stolných počítačov

Posledný balík Service Pack

Dátum všeobecnej dostupnosti

Ukončenie bežnej podpory

Ukončenie rozšírenej podpory

Windows XP

Service Pack 3

31.12.2001

14.4.2009

8.4.2014

Windows Vista

Service Pack 2

25.1.2007

10.4.2012

11.4.2017

Windows 7

Service Pack 1

22.10.2009

13.1.2015

14.1.2020