Microsoft Lync

Microsoft® Lync™ ponúka nové možnosti prepojenia používateľov, ktoré premieňajú každú komunikáciu na interakciu, ktorá poskytuje vyššiu úroveň spolupráce a angažovanosti a je prístupná odkiaľkoľvek. Tento vysoko zabezpečený a spoľahlivý systém, ktorý vďaka spolupráci s existujúcimi nástrojmi a systémami ponúka ľahšiu správu, nižšie náklady na vlastníctvo, jednoduchšie nasadenie a migráciu a väčšiu flexibilitu s možnosťou výberu, poskytuje rovnaké výhody taktiež IT oddeleniam.

 

Prepojenie koncových používateľov

Používatelia potrebujú komunikačné nástroje, ktoré im uľahčujú prácu a sú dostupné kdekoľvek a kedykoľvek, a to aj v kontexte iných aplikácií. Microsoft Lync 2010 ponúka jediné rozhranie zjednocujúce hlasovú komunikáciu, okamžité správy, audio, video a webové konferencie v bohatšom a kontextovo intuitívnejšom prostredí.

  • Vyhľadanie správnej osoby a komunikácia s ňou

Podrobné informácie o dostupnosti, vrátane obrázkov, vyhľadávanie schopností, informácie o polohe a ďalšie údaje poskytujú používateľom kontext potrebný na inteligentné rozhodovanie o spôsoboch komunikácie, vrátane integrovaného zasielania okamžitých správ. Používatelia môžu pridávať a spájať sa s ďalšími osobami prostredníctvom verejných sietí pre IM, ako sú Windows Live, AOL či Yahoo!, a komunikovať s nimi s využitím svojej jednotnej pracovnej identity.

Vytvorenie príjemnejšieho pracovného prostredia budovaním spoločenských vzťahov Bohaté možnosti prostredia riešenia Lync 2010 napomáhajú pracovníkom vo vzájomnom prepojení s možnosťami sledovania informácií o dostupnosti doplnenými o obrázky, automatickými synchronizovanými zoznamami kontaktov a informáciami o aktivitách spolupracovníkov.

  • Každá interakcia ako osobná schôdzka

Žiadna schôdzka už nebude ako predtým vďaka videu vo vysokom rozlíšení, zdieľaniu aplikácií a plochy a plnej účasti na schôdzkach bez nutnosti cestovania.

  • Komunikácia v kontexte aplikácií systému Microsoft Office

Vizuálne pútavé prostredie riešenia Lync 2010 je konzistentné vo všetkých aplikáciách systému Microsoft Office aj v ďalších obchodných aplikáciách, vrátane farebne odlíšených ikon stavov dostupnosti, obrázkov, videa vo vysokom rozlíšení a zdieľania plochy.

  • Trvalé spojenie odkiaľkoľvek

Jednotné prostredie v počítači, telefóne aj webovom prehľadávači znamená, že používatelia vždy majú možnosť pripojenia z ľubovoľného zariadenia.

 

Jediná zjednotená platforma

Microsoft Lync Server 2010 je od základu vybudovaný ako jediná platforma, ktorá spolupracuje, rozširuje a dokonca dokáže nahradiť tradičné aj IP pobočkové ústredne.

  • Ucelený balík hlasových funkcií

Podporuje bežné možnosti volania, ako sú prijatie hovoru, odovzdanie, prepojenie, podržanie, presmerovanie, uvoľnenie a zaparkovanie, a umožňuje ich používanie aj mimo kancelárie prostredníctvom bezpečného prístupu k Internetu bez potreby pripojenia VPN.

  • Riešenie s jednoduchším nasadením a správou

Microsoft Lync Server 2010 predstavuje vysoko zabezpečený a spoľahlivý systém spolupracujúci s adresárovou službou Active Directory, systémom Microsoft Exchange Server a riešením Microsoft SharePoint a využívajúci nástroje spoločnosti Microsoft na správu, pomocou ktorých zaisťuje ľahšiu správu a nižšie náklady na vlastníctvo. Vzájomná funkčná spolupráca s existujúcimi systémami umožňuje jednoduchšie nasadenie a migráciu.

  • Ľahko použiteľné programovateľné rozhrania pre integráciu komunikácie do obchodných aplikácií a procesov

Dokumentované rozhrania API využívajúce známe technológie uľahčujú integráciu komunikácie do obchodných aplikácií a procesov.

  • Podpora lokálneho nasadenia aj hosťovaných prostredí

Microsoft Lync Server 2010 je možné nasadiť lokálne vo firme, ale taktiež je možné ho používať ako hosťovanú službu alebo ho nainštalovať v hybridnom prostredí. Nasadenie vo forme hosťovanej služby umožňuje rýchlejšie nasadenie, zaisťuje pravidelnú aktualizáciu softvéru a poskytuje viac času pre strategické úlohy a iniciatívy.