System Center 2012

Nástroj System Center 2012 R2 poskytuje platforme Microsoft Cloud OS riešenia jednotnej správy naprieč miestnymi prostrediami, prostrediami poskytovateľov služieb a prostrediami systému Microsoft Azure. Nástroj System Center 2012 R2 ponúka nové úžasné funkcie a vylepšenia v oblasti zriaďovania infraštruktúry, monitorovanie infraštruktúry, monitorovanie výkonu aplikácií, automatizácia a samoobsluhy a správy IT služieb.

 

Sada produktov System Center 2012 R2:

 

App Controlller

App Controller ponúka jednotnú konzolu, ktorá pomáha spravovať verejné a súkromné cloudy, cloudové virtuálne počítače a služby.

Configuration Manager

Configuration Manager predstavuje komplexné riešenie pre správu zmien a konfigurácií na platforme Microsoft. Umožňuje nasadzovať operačné systémy, softvérové aplikácie a aktualizácie softvéru. Pomáha tiež sledovať počítače s ohľadom na dodržiavanie predpisov a naprávať prípadné problémy. S nástrojom Configuration Manager môžete tiež sledovať hardvérový a softvérový inventár a vzdialene spravovať počítače.

Data Protection Manager

Data Protection Manager (DPM) je riešenie zálohovania a obnovy pre platformu Microsoft. Nástroj DPM zaisťuje komplexnú ochranu súborov a priečinkov, produktov Exchange Server, SQL Server, Virtual Machine Manager, SharePoint, Hyper-V a klientskych počítačov. V rozsiahlych nasadeniach nástroj DPM tiež umožňuje sledovanie záloh prostredníctvom centrálnej konzoly alebo na diaľku.

Endpoint Protection

Endpoint Protection predstavuje antimalwarové a bezpečnostné riešenia pre platformu Microsoft.

Operations Manager

Operations Manager umožňuje flexibilné a nákladovo výhodné sledovanie infraštruktúry. Pomáha zabezpečiť predvídateľný výkon a dostupnosť dôležitých aplikácií a ponúka komplexné sledovanie vášho dátového centra a cloudu, súkromného i verejného.

Orchestrator

Orchestrator zaisťuje orchestráciu, integráciu a automatizáciu IT procesov prostredníctvom vytvárania sád Runbook, ktoré umožňujú definovať a štandardizovať osvedčené postupy a zvyšovať prevádzkovú efektivitu.

Service Manager

Service Manager ponúka integrovanú platformu pre automatizáciu a adaptáciu osvedčených postupov riadenia služieb IT v organizácii, ako sú napríklad postupy z platformy MOF (Microsoft Operations Framework) a ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Prináša preddefinované procesy pre riešenie incidentov a problémov, riadenie zmien a správu životného cyklu majetku.

Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager (VMM) je riešenie pre správu virtualizovaného dátového centra, ktoré umožňuje konfigurovať a spravovať virtualizačné prostriedky hostiteľov, sietí a úložísk pre potreby vytvárania a nasadzovanie virtuálnych počítačov a služieb do vytvorených súkromných cloudov.

 

 

Nasadenie infraštruktúry

Nástroj System Center vám pomáha spravovať virtuálne a cloudové prostredia s plnou podporou možnosťou systému Windows Server, vrátane špičkového výkonu a škálovanie technológie Hyper-V. Nechýba ani podpora pre VMware vSphere a Citrix XenServer. Okrem toho zabezpečuje širokú podporu pre linuxová prostredie vrátane plného využitia technológie Dynamic Memory. Nástroj System Center umožňuje pripojenie virtuálnych počítačov k sieťam SAN založeným na technológii Fibre Channel, takže môžete virtualizovať aj tie najnáročnejšie úlohy a pripojiť ich k svojim úložným platformám najvyššej úrovne. Ak chcete znížiť náklady na uloženie svojich kľúčových podnikových úloh, môžete vykonávať hardvérové prideľovanie a vytváranie klastrov súborových serverov škálovaných na viac systémov. Nástroj System Center umožňuje prácu vo virtuálnej sieti pre víceklientská prostredí, rovnako ako automatizované zriaďovanie hraničných brán, ktoré spájajú fyzické a virtuálne siete. Nástroj System Center poskytuje spoľahlivú a cenovo výhodnú automatizáciu, ktoré vám pomôže navýšiť operačné efektivitu. Rovnako máte možnosť pomocou známeho prostredia nástroja System Center migrovať miestnej úlohy do systému Microsoft Azure. Komponenta Configuration Manager vám pomôže zautomatizovať nasadenie fyzických serverov, inventár softvéru a hostované aktualizácie.

 

Monitorovanie infraštruktúry

Nástroj System Center ponúka najlepší monitorovanie systému Windows Server a vynikajúcu podporu monitorovania naprieč viacerými platformami (vrátane systémov RHEL / SUSE Linux, Oracle Solaris, HP-UX a IBM AIX). Môžete využiť známu konzolu nástroje Operations Manager a zabezpečiť s jej pomocou správne fungovanie fyzickej, virtuálne i cloudové infraštruktúry. Vstavaná funkcia pre zisťovanie sieťové topológie vám umožní monitorovať stav vašich sieťových zariadení. Prepojenie medzi komponentmi Virtual Machine Manager a Operations Manager ponúka možnosť podrobného monitorovania prostriedkov infraštruktúry vášho privátneho cloudu. Sada System Center Management Pack pre Microsoft Azure umožňuje podrobné monitorovanie prostriedkov Microsoft Azure. Infraštruktúru VMware potom môžete monitorovať s využitím doplnku Veeam Management Pack. A spoľahlivú konfiguráciu úloh a aplikácií zaručíte pomocou konektora služby System Center Advisor pre nástroj Operations Manager.

 

Automatizácia a samoobsluha

Využite šablóny služieb pre rýchlejšie a opakovateľné zriaďovanie úloh a aplikácií - napríklad za účelom definovania a nasadzovanie farmy SharePoint pre použitie zo strany vlastníkov aplikácií. S využitím Windows Azure Pack môžete nasadiť škálovateľné služby s viac virtuálnymi počítačmi, ako sú SQL klastre pre použitie zo strany vlastníkov aplikácií. Spolupracujte s vlastníkmi aplikáciou na definovanie zásad, ktorými sa budú riadiť služby základnej infraštruktúry a ktoré využijú pre udržanie kontroly. V rámci zachovania konzistencie hybridného IT medzi lokálnym prostredím a prostredím Microsoft Azure ponúka nástroj System Center jednotné zobrazenie (prostredníctvom komponenty App Controller) a podporuje spoločné komponenty pri nasadení, ako sú VHD pre systémy Windows Server a Linux. Nástroj System Center tiež umožňuje dynamické rozšírenie kapacity podľa požiadaviek aplikácií prostredníctvom masívnej automatizácie úloh (s využitím PowerShell a komponenty Orchestrator) a sád Integration Pack (vrátane sád Integration Pack pre systémy Microsoft Azure a SharePoint).

 

Monitorovanie výkonu aplikácií

Nástroj System Center zaručuje plnenie SLA obchodných aplikácií tým, že sprostredkúva hlboké pochopenie aplikácií pre technológie .NET a Java, vrátane sledovania na úrovni jednotlivých riadok kódu tak, aby bolo možné nájsť a vyriešiť problémy ovplyvňujúce stav aplikácie. Integráciou sa System Center Alliance partnerom BlueStripe, môže System Center ponúknuť aj monitorovanie transakcií. Dosiahnite rýchleho životného cyklu aplikácií tým, že budete poskytovať Vývojársky-prevádzkové možnosti, ktoré zahŕňajú osoby, procesy aj systémy. Hlboká integrácia medzi nástrojmi Visual Studio a System Center umožňuje vývojárom produktívne spolupracovať s ich kolegami v prevádzke, pri vydávaní aplikácií v tempe optimalizovanom pre cloud. Služba System Center Global Service Monitor poskytuje vonkajšie monitorovanie webových aplikácií prostredníctvom globálnych bodov využívajúcich Microsoft Azure za účelom komplexného pohľadu na stav aplikácie.

 

Správa IT služieb

Nástroj System Center ponúka jednoduché publikovanie a užívanie IT služieb tým, že poskytuje samoobslužné prostredie pre požiadavky na kapacitu privátneho cloudu prostredníctvom katalógu služieb a sady Cloud Service Process Pack. Získate hlbokú integráciu ľudí, procesov a znalostí s CMDB, rovnako ako preddefinované štandardné postupy pre kľúčové procesy dátového centra. Môžete dokonca merať a navyšovať efektivitu svojich operácií, a to pomocou podrobného merania využitia prostriedkov za účelom spoplatnenia kombinovaného s dátovým skladom pre sledovanie a vytváranie zostáv pre zmluvy SLA.