System Center 2012

Vďaka nástroju System Center 2012 R2 Configuration Manager môžete mať vždy aktuálny softvér, nastavovať zásady zabezpečenia a monitorovať ich stav, a pritom užívateľom poskytnúť prístup k preferovaným aplikáciám z ľubovoľného zariadenia.
Rozšírte svoje riešenie využívajúce Configuration Manager do cloudu pomocou integrácie so službou Microsoft Intune. Tým umožníte vzdialeným a mobilným zamestnancom alebo pracovníkom na firemných pobočkách používať zariadenia, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám.

 

System Center Configuration Manager so službou Microsoft Intune

Nástroj System Center Configuration Manager môžete používať spolu so službou Microsoft Intune k správe celej rady počítačov a zariadení vybavených rôznymi systémami, vrátane systémov Windows, Windows RT, Mac, Windows Phone, Apple iOS a Android. Aktuálna verzia nástroja Configuration Manager a služby Microsoft Intune podporujú rozsiahla nasadenie v rámci zjednotenej infraštruktúry pre správu.

 

"Samostatná" (cloudová) konfigurácia služby Microsoft Intune

Máte možnosť nahrať a publikovať softvérové balíky, spravovať zásady a sledovať inventár počítačov bez potreby miestnej infraštruktúry.

 

Poskytovanie aplikácií

Nástroj Configuration Manager využíva na poskytovanie aplikácií prístup zameraný na užívateľa, vďaka ktorému môžu správcovia vytvoriť jedinú aplikáciu, ktorú možno poskytnúť všetkým zariadeniam užívateľa. To zhodnocuje možnosti zariadenia a siete a optimalizuje poskytovanie aplikácií, či už prostredníctvom miestnej inštalácie, vysielanie dátového prúdu cez App-V alebo pomocou prezentačného servera, ako je Remote Desktop Services RemoteApp alebo Citrix XenApp.

 

Správa zariadenia

Integrácia so službou Microsoft Intune ponúka možnosť využívať jedinú konzolu pre správu zásad a komplexné generovanie zostáv týkajúcich sa prostriedkov a kompatibility naprieč počítačmi aj mobilnými zariadeniami, vrátane systémov Windows RT, Windows Phone 8, iOS a Android.

 

Správa virtuálnych klientov

Nástroj Configuration Manager znižuje zložitosť a náklady procesu nasadzovanie virtuálnych prostredí tým, že poskytuje jediný zjednotený nástroj pre správu všetkých vašich klientskych počítačov, tenkých klientov, mobilných zariadení a virtuálnych klientov.

 

Ochrana koncových zariadení

Nástroj Configuration Manager slúži ako infraštruktúra pre systém Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection. Zaisťuje jednotné riešenie na ochranu pred škodlivým softvérom, identifikáciu a odstránenie problémov spôsobených chybami zabezpečenia, pričom poskytuje viditeľnosť nekompatibilným systémom.

 

Správa nastavení a kompatibility

Môžete vytvoriť štandardné hodnoty pre "požadovaný stav konfigurácie" a zabezpečiť, aby všetky používateľské zariadenia prešla procesom automatického odstraňovania problémov alebo výstrah. Nástroj Configuration Manager sa tiež integruje s nástrojom Microsoft System Center Service Manager, aby automaticky vytváral incidenty hlásiaci odchýlenie od štandardných hodnôt.

 

Správa aktualizácií softvéru

Nástroj Configuration Manager zjednodušuje zložité úlohy poskytovania a správy aktualizácií IT systémov naprieč podnikom. IT správcovia môžu zabezpečovať aktualizácie produktov od spoločnosti Microsoft, aplikácií od iných výrobcov, ovládačov hardvéru a systému BIOS pre rôzne zariadenia, vrátane stolových počítačov, notebookov, serverov a mobilných zariadení.

 

Riadenie spotreby

Získajte zo svojho energeticky úsporného hardvéru maximum vďaka komplexnej sade centralizovaných nástrojov pre riadenie spotreby klientov. Nástroj Configuration Manager spolupracuje s možnosťami integrovanými vo vašom operačnom systéme Windows a spoločne prispievajú k optimalizácii nastavenia spotreby na tej najpodrobnejšej úrovni.

 

Nasadenie operačného systému

Nástroj Configuration Manager distribuuje operačný systém na fyzickej stolové počítače, servery, notebooky a mobilné zariadenia naprieč podnikovými sieťami a odstraňuje neefektivitu a chyby súvisiace s ručnou inštaláciou aplikácií.

 

Stav klienta a monitorovanie

Nástroj Configuration Manager priamo v konzole zobrazuje výsledky hodnotenia stavu klientov a aktivity klientov, pričom upozorňuje a ponúka možnosť odstránenia problémov v prípade, že štatistiky stave klesnú pod stanovenú hranicu.

 

Funkcia Asset Intelligence

Správcovia majú k dispozícii neustály prehľad o hardvérových i softvérových prostriedkoch a ich využitie. Funkcie Asset Intelligence prekladá dáta inventára na informácie, ktoré následne poskytuje formou bohatých zostáv, ktoré pomáhajú správcom pri rozhodovaní o kúpe softvéru, plánovanie upgradov a ohlasovania licencií.

 

Inventár

Nástroj Configuration Manager dokáže inventarizovať hardvér a softvér vo vašej organizácii, vďaka čomu si budete môcť udržiavať neustále prehľad o tom, aké prostriedky máte k dispozícii. S novou verziou budete môcť ľahšie vytvárať vlastné inventúru hardvéru a rozširovať schému inventarizácie.