Visual Studio 2008

Produktový rad Microsoft Visual Studio 2008 ponúka vhodné nástroje pre úplných začiatočníkov v programovaní, jednotlivých profesionálov i tímy hľadajúce prostredie podporujúce moderné metodiky a princípy riadenia životného cyklu vývoja softvérových aplikácií.

 

Visual Studio je vhodné pre vývojárov, dizajnérov, architektov, testerov, projektových manažérov a ďalších účastníkov životného cyklu vývoja softvérových aplikácií.

 

Prehľad produktov Visual Studio 2008 a ich určenie:

Produktový rad Určené pre Charakteristika
Visual Studio Express
Visual Studio Express
začiatočníkov, študentov, na vyskúšanie Jednotlivo oddelené produktové rady zamerané na výučbu jazykov C++, C# a Visual Basic prípadne web technológiu.
Visual Studio Standard

Visual Studio Std

príležitostných programátorov a neprofesionálov Jednotné, komplexné prostredie pre tvorbu webových i desktopových aplikácií.
Visual Studio Professional

Visual Studio Pro

profesionálov pracujúcich jednotlivo - samostatne Profesionálny nástroj na tvorbu mobilných, webových desktopových a viacúrovňových aplikácií s integrovanou podporou vývoja pre MS Office.
Visual Studio Team System

Visual Studio Team

všetkých vývojárov, architektov, testerov, projektových manažérov a ostatných, najmä tých, ktorí pracujú v skupine Komplexný balík toho najlepšieho, čo možno ponúknuť ozajstným vývojárom a celým vývojovým tímom, vrátane tímovej infraštruktúry.

 

Úvod do systému Visual Studio 2008 a čo je nové vo verzii 2008

Visual Studio 2008 poskytuje pokročilé vývojové nástroje, ladiace funkcie, funkcie pre prácu s databázami a vynaliezavé novinky pre rýchlu tvorbu špičkových aplikácií rôznych typov. Prináša početné vylepšenia: vizuálne návrháre pre rýchlejší vývoj s využitím .NET Framework 3.5, podstatné zdokonalenie webových vývojových nástrojov a vylepšenia jazyka, ktoré zrýchľujú vývoj pre dáta všetkých typov. Visual Studio 2008 ponúka vývojárom všetky nástroje a podporu frameworku, ktoré sú potrebné na vytváranie skvelých webových aplikácií využívajúcich technológiu AJAX. Vďaka vysoko funkčným frameworkom na strane klienta i servera budú vývojári schopní ľahko budovať klientske webové aplikácie integrované s ľubovoľným dátovým úložiskom, bežiace v ktoromkoľvek v modernom prehľadávači a s plným prístupom k aplikačným službám ASP.NET a k platforme Microsoft.

Rýchly vývoj aplikácií (Rapid Application Development)

Visual Studio 2008 pomáha pri rýchlom vývoji moderného softvéru tým, že vývojárom poskytuje vylepšené jazykové a dátové prvky, napríklad Microsoft Language Integrated Query (LINQ), ktoré jednotlivým programátorom uľahčujú tvorbu riešení analyzujúcich a spracovávajúcich informácie.
Visual Studio 2008 tiež dáva vývojárom možnosť programovať proti rôznym verziám .NET Framework z toho istého vývojového prostredia. Vývojári budú schopní vytvárať aplikácie využívajúce funkcie .NET Framework 2.0, 3.0 alebo 3.5, čo znamená, že môžu podporovať širokú paletu projektov v rovnakom prostredí.

Prelom vo výslednom dojme

Visual Studio 2008 ponúka vývojárom nové nástroje urýchľujúce tvorbu aplikácií pripojených k dátam (connected applications) na najnovších platformách, ako sú web, Windows Vista, Office 2007, SQL Server 2008 a Windows Server 2008. Čo sa týka webu, ASP.NET, a ďalšie nové technológie dovolia rýchly vývoj novej generácie veľmi výkonných, interaktívnych a personalizovaných webových aplikácií, z ktorých majú používatelia lepší pocit.

Efektívna tímová spolupráca

Visual Studio 2008 prináša rozšírené a zdokonalené nástroje pre lepšiu spoluprácu vo vývojárskych tímoch, napr. nástroje, ktoré pomáhajú zapojiť do vývojového procesu databázových odborníkov a návrhárov grafiky.

Microsoft .NET Framework verzia 3.5

.NET Framework umožňuje rýchlu tvorbu aplikácií pripojených k dátam, s ktorými sú koncoví používatelia veľmi spokojní. Poskytuje totiž stavebné bloky (prefabrikovaný softvér) pre riešenie častých programátorských úloh. Pripojené aplikácie využívajúce .NET Framework efektívne modelujú procesy podnikateľskej sféry a uľahčujú integráciu systémov v heterogénnych prostrediach.
Visual Studio a .NET Framework spoločne znižujú potrebu každodenného písania programového kódu, skracujú čas vývoja a dovoľujú vývojárom sústrediť sa na riešenie vlastného problému. .NET Framework 3.5 (US) vychádza z verzie 3.0 a vylepšuje také oblasti ako knižnicu základných tried, Windows Workflow Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation a Windows CardSpace.