Visual Studio LightSwitch 2011

Microsoft Visual Studio LightSwitch je vývojársky nástroj navrhnutý pre veľmi rýchlu tvorbu databázových aplikácií formou vizuálneho návrhu bez nutnosti písania kódu alebo s minimom kódu. Je určený najmä pre IT odborníkov, ktorí potrebujú efektívne tvoriť databázové aplikácie, následne ich nasadiť a prevádzkovať vo vnútri spoločnosti alebo verejne na hostingu alebo v cloud prostredí Azure.

 

 

 

VSLightSwitch2011 1

 

LighSwitch je založený na intenzívnom využívaní Visual Studio DataSource Window a generovaní rôznych typov užívateľského rozhrania databázových aplikácií na základe datového modelu, vopred pripravených databázových prvkov a šablón. Súčasťou produktu sú šablóny pre najčastejšie typy úloh ako je editácia v gride, master-detail zobrazenie, vyhľadávanie atď. Výsledkom je potom databázová Silverlight aplikácia, (s kompletným kódom vo Visual Basicu alebo C #) ktorá sa finálne skompiluje a pripraví pre nasadenie formou dvoj alebo trojvrstvovej aplikácie na desktop alebo ako 3-vrstvovej webovej aplikácie pre hosting alebo Azure cloud.

 

VSLightSwitch2011 2

 

Ak funkčnosť šablón Visual Studia LightSwitch nestačia alebo chcete vytvoriť šablóny vlastné, potom sa vašej kreativite medze nekladú. Najjednoduchšie je upraviť vizuálny vzhľad predpripravených šablón aby napr. zodpovedal firemnej identite alebo zvyklostiam. Profesionálny autor bude vo Visual Studiu Professional a pomocou VB alebo C # vedieť veľmi rýchlo vytvoriť vlastné, špeciálne, viacnásobne použiteľné šablóny alebo zakomponovať už teraz používané komponenty a poskytnúť ich všetkým, ktorí pracujú s LightSwitch. K dispozícii sú aj komerčné doplnky a rozšírenia tretích strán ako reporting, pokročilé dátové prvky a grafy, atď.

 

VSLightSwitch2011 3