Visual Stuio Premium 2013

Edícia Visual Studio Premium 2013 uľahčuje spoluprácu medzi všetkými členmi vývojárskeho tímu. Je navrhnutá pre efektívny tímový vývoj a pre umožnenie zavádzania agilných postupov vlastným tempom, aby tím dokázal rýchlejšie zvládnuť viac práce. Tím sa tak môže sústrediť na dôležité úlohy, produktívne pracovať a priebežne prinášať výsledky v kratších cykloch pomocou nástrojov pre riadenie projektu, správu testovacích prípadov, tímovú spoluprácu, či správu vydaných verzií.

 

Spolupráca a archivácia kolektívnych znalostí

Možnosť diskutovať o prebiehajúcej práci, vytvárať prepojenie priamo s pracovnými položkami a pridávať udalosti vo virtuálnom priestore pre spoluprácu. Narozdiel od emailových vlákien je komunikácia v tímových miestnostiach centralizovaná, takže ju vidia všetci prispievatelia. Tímové miestnosti je možné používať pre každodenné rýchle schôdze, spojenie sa so vzdialenými členmi tímu, ale aj ako trvalý archív aktivít projektu.

Pravidelné a predvídateľné prinášanie hodnôt

Pri súčasnom zrýchľovaní vydávania verzií je stále obtiažnejšie automatizovať nasadzovanie opakovateľným a spoľahlivým spôsobom a súčasne zaistiť sledovanie súbežných verzií vydávaných za pochodu. Visual Studio Premium 2013 umožňuje definovať fázy vydávania verzií, akceptačné kritériá a pracovné postupy schvaľovania za účelom automatizácie procesu vydávania verzií a priebežného nasadzovania.

Vizualizácia pokroku tímu

Zobrazenie pracovných položiek v grafe umožňuje rýchle vizualizovať chyby, scenáre používateľov, úlohy alebo všetky ostatné dotazy pracovných položiek. Grafy sú vždy aktualizované a prístupné všetkým členom tímu, pričom im poskytujú kľúčové informácie o priebehu projektu.

Agilná správa portfólií

Poskytuje možnosť rozložiť nevyriešené úlohy a vytvoriť tak hierarchiu nevyriešených položiek. Môžete mapovať pracovný postup a stav každej nevyriešenej položky v prispôsobenej kanbanovej tabuli, ktorá zodpovedá procesu tímu.

Testovacie nástroje pre rôzne štýly testovania

Úspešné aplikácie integrujú kvalitu do každej fázy vývoja. Testovanie častí zabezpečuje kvalitu kódu a funkcia "Napodobeniny" pomáha otestovať správnosť kódu izolovaním závislostí. Je možné vytvoriť testovací plán, hľadať skryté chyby a dokumentovať ako bola chyba nájdená, v rámci celého procesu vývoja a vydávania verzií. Programové testy používateľského rozhrania automatizujú testovanie scenárov zákazníkov, aby bolo možné zaistiť vysokú kvalitu s menším úsilím.

Požiadavky na systém

Podporované operačné systémy:

  • Windows 7 SP1 (x86 a x64)
  • Windows 8 (x86 a x64)
  • Windows 8.1 (x86 a x64)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)
  • Windows Server 2012 R2 (x64)

Požiadavky na hardvér:

  • Procesor s frekvenciou 1,6GHz a viac
  • 1 GB pamäti RAM (v prípade používania virtuálnym počítačom 1,5 GB)
  • 10 GB voľného miesta na pevnom disku
  • Grafická karta podporujúca rozhranie DirectX 9 a rozlíšenie zobrazenia 1024 x 768 alebo viac