Visual Studio 2010 Team Foundation Server

Visual Studio Team Foundation Server 2010 je platforma pre spoluprácu v rámci riešení pre správu životného cyklu aplikácie, ktorá automatizuje proces dodávok softvéru a pomáha organizáciám efektívne spravovať projekty vývoja softvéru počas celého životného cyklu IT. Team Foundation Server 2010 umožňuje, aby bol každý člen tímu aktívnejší, efektívnejšie spolupracoval a pritom budoval a zdieľal inštitucionálne vedomosti, čo v konečnom dôsledku vedie k dodávkam kvalitnejšieho softvéru. Súčasti projektu a dáta pochádzajúce zo sledovania položiek určených na spracovanie, správu verzií, buildov a testovacích nástrojov sú uložené v dátovom sklade a široké možnosti zostáv ponúkajú historické trendy, plnú trasovateľnost a pohľad v reálnom čase na kvalitu a pokrok v porovnaní s pôvodnými zámermi.

 
10 hlavných vlastností a výhod :
 
 
  1. Efektívny tok dát v rámci celého tímu - Centrálne úložisko všetkých súčastí projektu znižuje straty času pri odovzdávaní. Členovia  tímu sa môžu sústrediť na svoje vlastné úlohy a nie na to, ako si ich posielať navzájom medzi jednotlivými rolami.
  2. Prehľad v reálnom čase - Výkonné reportovacie nástroje a dashboardy ponúkajú detailné prehľady, historické trendy a okamžitý prehľad o celkovom stave projektu. Metriky v reálnom čase dokážu včas varovať pred potenciálnymi problémami, na ktoré môžete proaktívne reagovať a na základe konkrétnych údajov rozhodovať o úpravách a o postupe prác na projekte.
  3. Plná trasovateľnost požiadaviek - Medzi požiadavkami, položkami určenými na spracovanie a testovacími prípadmi možno definovať vzťahy a podľa nich potom vyberať a vytvárať zostavy. Team Foundation Server 2010 prináša plnú trasovateľnost a dovoľuje porovnávať pokrok a kvalitu s pôvodnými cieľmi projektu a s požiadavkami zákazníkov.
  4. Porozumenie paralelnému vývoju - Niekedy sú operácie vetvenia a zlučovania tak zložité, že je dosť ťažké im porozumieť a sledovať ich priebeh. Kombinácia časových a hierarchických pohľadov vám pomôže vďaka vizualizácii lepšie pochopiť, ako je zdrojový kód usporiadaný, a tým sa pre vás zjednoduší aj jeho údržba.
  5. Prevencia porušených buildov - Nová funkcia "Gated check-in" pomáha tímom, ktoré pracujú na tej istej vetve, predísť vzniku porušených buildov, ktorých náprava je nákladná a časovo náročná. Kód je možné otestovať izolovane a potom ho až vrátiť do centrálneho úložiska.
  6. Flexibilná automatizácia buildov - Build na báze Windows Workflow s funkciami ako build Queuing (radenie do fronty) a build agent pooling (zdieľanie agentov) umožňujú tímom ľahko prispôsobovať, spravovať a škálovať prostredie pre zostavovanie buildov.
  7. Prispôsobenie veľkým spoločnostiam - Vďaka rozloženiu záťaže siete, podpore 64bitových serverov a novým funkciám pre izoláciu kolekcie projektov môžu rozsiahle tímy škálovať inštalácie Team Foundation Serveru 2010 podľa svojich potrieb.
  8. Podpora agilný procesov - S Team Foundation Server 2010 môžu tímy ľahko zaviesť metodológie pre agilný vývoj softvéru ako SCRUM. Nový Excel Agile Planning Workbook umožňuje používať Product Backlog k vytváraniu a správe nevybavených záležitostí s ohľadom na produkty, na ohodnotenie rýchlosti tímu a na rozloženie projektu na jednotlivé iterácie. Podobne Iteration Backlog slúži na plánovanie iterácií a monitorovanie pokroku.
  9. Spravovanie projektov a portfólia - Vďaka integrácii s produktmi Microsoft Project a Microsoft Office Project Server získajú obchodní partneri a správcovia projektu podrobný pohľad na stav nedokončených projektov, pochopia ako prispievajú k plneniu potrieb podniku, a lepšie rozpoznajú možnosti, ako zlepšiť existujúce procesy.
  10. Zjednodušená inštalácia pre menšie tímy - Menšie tímy a samostatný programátori si môžu novo vybrať základnú inštaláciu; tak získajú výkon Team Foundation Servera 2010, bez toho aby sa museli trápiť s časovo i priestorovo náročnou plnou inštaláciou.