Visual Studio 2010 Ultimate

Visual Studio 2010 Ultimate je komplexná sada tímových nástrojov pre riadenie životného cyklu aplikácií, ktorá zaručuje kvalitné výsledky od návrhu až po nasadenie. Visual Studio 2010 Ultimate poskytuje jednotné prostredie, integrujúce nástroje aj serverovú infraštruktúru ktoré zjednodušuje celý vývoj aplikácie. Jednotlivé procesy sú produktívne, dá sa predpovedať ich priebeh a možno si ich prispôsobiť podľa želania. Podrobná analýza zvyšuje transparentnosť a trasovateľnost počas životného cyklu. Či už vytvárate nové riešenia alebo vylepšujete existujúce aplikácie, výkonné nástroje pre vytváranie prototypov, budovanie architektúry a vývoj vám dovolia plne uplatniť tvorivé schopnosti a premeniť vízie na skutočnosť. Môžete sa zamerať na vzrastajúci počet platforiem a technológií, medzi ktoré patrí aj cloud computing a parallel computing. K vyššej produktivite tímu prispievajú pokročilé funkcie pre spoluprácu. Integrované nástroje pre testovanie a ladenie šetria čas, pomáhajú ľahko a rýchlo odhaliť a opraviť chyby a zaisťujú tak vysokú kvalitu hotových aplikácií a súčasne nižšie náklady na ich vývoj.

 
 
10 hlavných vlastností a výhod :
 
  1. IntelliTrace ™ eliminuje "nereprodukovateľné chyby" - Vďaka IntelliTrace mizne pojem „nereprodukovateľné chyby" v prepadlisku dejín. Testeri môžu o závažných chybách zhotovovať hlásenie obsahujúce systémové informácie a dokonca snímku (snapshot) celého prostredia. Vývojári dokážu vždy reprodukovať zaznamenanú chybu tak, ako bola odhalená.
  2. Pochopenie existujúcej architektúry - Architecture Explorer pomáha pochopiť už napísaný kód a jeho vnútorné závislosti.
  3. Zabezpečenie architektonického súlade - Grafické znázornenie vrstiev slúži k definovaniu a pomenovaniu logickej architektúry aplikácie a k validácii častí kódu oproti tomuto diagramu.
  4. Profilovania výkonu aplikácie - Profilovacie nástroje pomáhajú odhaliť úzke miesta výkonu aplikácie; využívajú na to buď sampling s nižšou réžiou pre relatívne dáta o výkone, alebo merania s vyššou réžiou pre presnejšie výsledky.
  5. Automatizované testovanie užívateľského rozhrania - Modul Coded UI Tests umožňuje automatizovať testovanie užívateľských rozhraní v aplikáciách na báze webu, Windows Forms a Windows Presentation Foundation.
  6. Odhalenie bežných programátorských chýb - Modul Code Analysis sa teraz dá veľmi rýchlo a ľahko konfigurovať sadami pravidiel zameraných na konkrétne scenáre alebo záujmové oblasti. Ak uplatníte sadu pravidiel prostredníctvom politiky check-in pri analýze kódu, obmedzíte počet bežných programátorských chýb v aplikácii alebo databázovom kóde, ktoré sa dostanú "do výroby".
  7. Tvorba, správa a spúšťanie manuálnych testov - Microsoft Test and Lab Manager pomáha ľahko formulovať ciele testovania špecifických iterácií v projekte, spúšťať manuálne testy, zaznamenávať chyby a merať pokrok. Pre požadované testovanie môžete vytvárať testovacie plány, testovacie sady, testovacie konfigurácie a testovacie prípady.
  8. Tvorba riešení pre spoluprácu využívajúcich SharePoint - Visual Studio 2010 novo podporuje vývoj pre SharePoint, vďaka nástrojom pre Web Parts, Lists, Workflows, Events atď. Môžete teda pre svoju firmu vytvárať skvelé prispôsobiteľné riešenia na spoluprácu.
  9. Možnosť zjednodušeného nasadenia aplikácií a webových serverov - Webové aplikácie presuniete do produkčného prostredia jediným kliknutím. Visual Studio 2010 prenesie kód, nastavenie IIS aj databázové schémy.
  10. Generovanie kódu zo spôsobu použitia uľahčuje Test Driven Development (TDD, vývoj riadený testami) - Visual Studio 2010 vygeneruje všetok kód nevyhnutný pre preklad a spustenie unit testov na pozadí.